‌‌پس‌انداز روزانه آتیه فرزندان

در طرح بیمه آتیه فرزندان شما می‌توانید به‌صورت روزانه از دوران کودکی برای فرزند خود ‌‌پس‌انداز کنید و درانتهای دوره از اندوخته این ‌بیمه‌نامه به صورت یکجا برخوردار شوید. مبلغی که برای حق‌بیمه عمر و آتیه فرزندان در نظر گرفته می‌شود نسبی است. بیمه پاسارگاد مبلغی را به عنوان حداقل قسط بیمه تعیین نموده است. بیمه‌گذار می‌تواند بر اساس توانمندی خود، مقادیر بیش‌‌تری را برای پرداخت مشخص نماید.