چند روز طول میکشد سند بیمه به دستمان برسد؟

روند صدور بیمه نامه با توجه به وضعیت بیمه شده و شرایط خاص جامعه اعم از رعایت پروتکل ها و … و همچنین میزان تقاضای صدور در هر شعبه بین سه تا ده روز زمان خواهد برد.