يمه عمر يه سالي ميخواهد مستمري بدهد من از کجا بفهمم حدوداً چقدر است؟ فرمول خاصی دارد؟

مقدار مستمري به شرايط متعددي بستگي دارد ، همانطور كه در بيمه تامين اجتماعي نيز از بيمه شدگان تحت پوشش سوال بفرماييد هيچ كدام نمي دانند اولين ماه بازنشستگي خود چه مبلغي دريافت خواهند نمود ، در بيمه هاي عمر و سرمايه گذاري اين قضيه پيچيده تر خواهد بود چرا كه در مورد هر شخص با توجه به فاکتورهای ریسک ( سن، وضعیت سلامتی، بیماریهای ژنتیکی،جنسیت و …)و اینکه بيمه نامه خود را طراحي مي كند و سرمايه عمر و حادثه و امراض و از كار افتادگي و نيز ضرايب سود سالانه كه بصورت قطعي هر سال تعيين ميشود نهايتا تعيين كننده اندوخته پاياني بيمه نامه خواهد بود كه بر اساس آن مستمري محاسبه خواهد شد، حتي در سيستم بانكي كه فقط سپرده گذاري ميشود امكان تعيين سود سپرده براي 10 سال آينده وجود ندارد چه برسد به تعيين مستمري در 20 يا 30 سال آينده! البته با استفاده از نظرات و راهنمایی مشاوران باتجربه بیمه عمر میتوانید مستمری بهتری دریافت نمائید.