میشه طریقه گرفتن برگه اقساط را توضیح بدید؟

کلیه بیمه شدگان میتوانند از همین سایت، از قسمت سامانه بیمه شدگان وارد شده و برگ اقساط جدید را دریافت نمایند.