میخواهم بدانم برای گرفتن کارت sos به هرنمایندگی بیمه پاسارگاد میتوانم مراجعه کنم یا فقط همان نمایندگی که ثبت نام کردم باید مراجعه کنم؟

در ابتدا برای اطلاع از تخصیص این موضوع به قسمت اطلاعات بیمه شدگان مراجعه نمائید امکان مراجعه به هریک از شعب ما در سراسر کشور هم وجود دارد.