من چندین قسطم عقب افتاده آیا روشی هست که مستقیم برم و پرداخت داشته باشم و بیمه نامه من رو به روز کنم؟

بله از قسمت اطلاعات بیمه نامه وارد شوید و به صورت آنلاین اقساط معوق را پرداخت نمائید.