من شخص ثروتمندی هستم بیمه عمر به چه درد من می خورد؟

من خانواده ام را دوست دارم همسرم، فرزندم ، پدرم ، مادرم و… همواره به فکر تامين آنها هستم حتي زمانيکه خداي ناکرده ….. اگر چاه نفتي داشته باشيد و چند بشکه نفت از نظر شما جهت بيمه کردن آنها کداميک الويت دارد؟ مطمئنا جوابتان الويت با چاه نفت است چرا که بشکه هاي نفت از وجود آن چاه استخراج ميشوند . حال به زندگي خود بنگريد شما به عنوان چاه نفت زندگي خود آيا بيمه نامه اي داريد؟ ولي بشکه هاي نفت خود را بموقع بيمه مي کنيد اتومبيل و ديگر مواردي که از وجود پر برکت شما حاصل گرديده اند. اگر روزي بر بشکه هاي نفت اتفاقي بيافتد چاه نفت قادر به جبران آنهاست ولي درصورتي که خداي ناکرده چاه نفت از بين برود چه تدبيري براي جبران اقتصادي آن انديشيده ايد؟ باید بدانیم حساب بانکي در صورت فوت صاحب حساب مسدود ميشود حساب بانکي پس از فوت صاحب حساب نياز به انحصار وراثت دارد موجودي حساب بانکي پس از کسر ماليات و طی فرایند قانونی طولانی مدت به وراث قانوني پرداخت ميشود در آن زمان خانواده همسر و فرزندان… شرکا، طلب کاران،کارمندان، کارگران، چک ها و بدهی ها و … ثروتمندترین افراد دنیا بیمه عمر دارند و این یک آگاهی است!