من دو تا بچه م رو بیمه کردم بعد قسط پرداخت کردم شناسه قبض بچه ی اولیمو وارد کردم اما شناسه پرداخت بچه ی دومم رو اشتباهی زدم و پول از حسابم کم شده ولی اون قسط حالت معوق دارد باید چکار کنم؟

در حالت سیستمی، چون مبنای پرداخت شناسه قبض است قسط پرداختی برای فرزند اول محاسبه میگردد. بهر حال از قسمت اطلاعات بیمه شدگان به پنل کاربری ایشان وارد شده و در قسمت اقساط معوق موضوع را شرح دهید تا همکاران ما مشکل را برطرف کنند.