قسط پرداخت کردم وقتی چک کردم توی حساب امسالم نیامده .از حساب بانکی کم شده.

با پشتیبانی سامانه ای که از طریق آن پرداخت کرده اید تماس بگیرید یا ابتدا از قسمت مشاهده اطلاعات بیمه نامه وارد شوید و در قسمت اقساط معوق در جلوی قسطی که پرداخت ناموفق داشته از گزینه پیگیری شرایط را توضیح دهید تا همکاران بررسی نمایند.