فواید بیمه عمر از نگاه مالیات!

یکی از فواید بیمه عمر این است که به سرمایه عمر شما هیچ مالیاتی تعلق نمی‌گیرد. این مزیت مخصوصاً برای کسانی که می‌خواهند مبلغ بالایی را در بیمه عمر سرمایه‌گذاری کنند بسیار مفید است.