سلام یک فرد نظامی ۳۱ ساله حین ماموریت تصادف میکنن و ب کما میرود و به مدت دو سال خانه نشین میشود و کمیسیون ایشون رو بازنشسته میکند یک پای ایشان از ران کاملا پلاتین هست و الان حقوق بازنشتگی ۳۰سال کامل رو میگیرن میتونن بیمه عمر برای خودشون خریداری کنند؟

بله با نظر پزشک بیمه قابل انجام خواهد بود.