سلام چرا بیمه نامه های 1400با مشکل روبرو هست،از نرم افزار بیمه نمیشه استفاده کرد

این موضوع با تغییر سال 99 به 00 در بسیاری از سازمان ها هم اتفاق افتاده و بزودی مشکل برطرف خواهد شد.