سلام پسرم چندین سال پیش بیمه عمرکردم. حالا دامادم دفتربیمه داره میتونم بیمه پسرم بیارم تودفتربیمه دامادمادامه بدم. یانه سابقه ش بهم میخوره؟

با نماینده خود یا اولین شعبه در شهر خودتان هماهنگ نمائید.