سلام پدرم درسن ۸۴سالگی فوت کردند وبیمه عمر داشتند تعدادفرزندان ۵نفر هستیم 3پسر2 دختر چقدر تعلق میگیره ؟

مبلغ غرامت فوت با توجه به مبلغ حق بیمه و ضرایبی که در هنگام صدور توسط بیمه گذاراعلام شده و سایر شرایط مندرج در سند بیمه نامه، قابل پرداخت می باشد. به یکی از شعبه های صادر کننده بیمه مراجعه نمائید.