سلام میخواستم بدونم اگه چند سال بیمه پرداخت نکنی بعد از چندسال میتوانی بیمه پرداخت کنی یانه ممنون میشم اگه راهنمای کنین

در صورت عدم پرداخت، حق بیمه از صندوق بیمه شخص برداشت می شود و تا زمانی که صندوق منفی نشده باشد و شرایط جسمی بیمه شده تغییر نکرده باشد قابل  ادامه خواهد بود. و در صورت داشتن مشکلات جسمی و یا بیماری  ادامه بیمه با نظر پزشک خواهد بود.