سلام میخواستم ببینم بیمه عمر مستمر بگیری داره یانه

بله از ابتدای دی ماه 1400 بیمه های مستمری نیز صادر می شوند. و مستمری بگیری در این بیمه نامه ها وجود دارد.