سلام. من پنج ساله که بیمه عمر دارم تازه متوجه شدم که 1- به جلوی شماره بیمه من و همسرم اضافه شده، درصورتیکه ما الحاقیه نداشتیم، میشه بفرمایید مشکلی هست یا نه؟

با توجه به تغییر کد مدیران ارشد در سال گذشته این عدد به صورت سیستمی اضافه شده و مشکلی نیست.