سلام من الان تصادف کردم اگر خودم بیمه عمر کنم چیزی بهم میرسه.

علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد.