سلام فرض من ماهی دویست هزار تومان حق بیمه میدم ده سال پرداخت کردم اگر فوت بشم چطور حساب میشه؟ ممنونم

این مبلغ می تواند تا 360 برابر حق بیمه پرداختی شما در هر ماه در صورت فوت عادی و تا سه برابر این مبلغ در صورت حادثه باشد.