سلام علیکم آیا هر فرد می‌تواند۳ تا بیمه عمر از هر شرکت بیمه جدا داشته باشد در آینده مشکلی پیش نمیاید.

خیر مشکلی در این موضوع وجود ندارد. بیمه های عمر از نوع بیمه های رفاهی هستند.