سلام خسته نباشید خانه مابیمه شده ی پاسارگاده الان قلب من هم مریضه وخونمون هم قسط وام داره ایا بیمه پاسارگاد مسئولیت این وام رو به عهده میگیره؟

بیمه های عمر و تامین آتیه با نگاه بلند مدت و برای کمک به چنین مواردی طراحی و ایجاد شده اند در صورتی که سنوات پرداخت و صندوق بیمه شما قابل توجه باشد میتوانید از آن وام دریافت نموده مشکل خود را تا حدودی مرتفع سازید. یکی از پوشش های بیمه عمر پرداخت غرامت در هنگام بیماریهای خاص و وام بدون ضامن می باشد.