سلام.برا سن قانونی که 18سال تمام است یعنی متولد چه سالی باید باشد.منظورم اول 18سالگی رو در قانون بیمه پاسارگاد در نظر گرفتن یا اول 19سالگی؟

در کشور ما سن قانونی ۱۸ سال تمام (۱۷سال و ۱۲ماه) می باشد.