سلام. برادر بیمه اسیا عضو شده بود و حدود دوسال حق بیمه پرداخت میکردن تا اینکه چندماه پیش سکته مغزی کردند و به رحمت خدا رفتند و چون بیمه بسیجیان بود برای دریافت هزینه بستری و بیمه عمر از ان سازمان اقدام کردیم. خواستم ببینم ازطریق بیمه آسیا هم چون پرداختی داشتند امکان اقدام وجود دارد؟

بله