سلام برادر بنده دو ماه قبل بر اثر تصادف فوت کردن.و مقصر حادثه پنجاه پنجاه ثبت شده.ولی ایشان هنگام تصادف مست بودن.آیا بیمه عمر به ایشان تعلق میگیرد یا خیر

با عرض تسلیت بله پوشش فوت به هر دلیل تعلق میگیرد