سلام با توجه به افزایش پوشش ها در بیمه عمر میخواستم ببینم این افزایش پوشش‌ها شامل بیمه شده های قبلی هم میشه یا نه

بله