سلام اگه کسی بخواد فرم ابطال بازخرید بیمه عمر پر کنه چکاری باید انجام بده؟

با مراجعه به یکی از شعب یا نماینده ای که از طریق ایشان اقدام کرده اید.