سلام .اگرفرزند زیر۱۸ سال را بخواهیم بیمه عمر کنیم و سن پدر بالای ۷۰ سال باشد .بیمه بخاطر سن پدر قبول نمیکند آیا میشود زیر نظر مادر یا برادر بزرگتر بیمه شود

بله