سلام آیا کارفرما میتونه کارمنداش بیمه عمر پاسارگارد کنه؟ و آیا هزینه بیمه عمر و هزینه بیمه درمان جداست؟

بله این امکان برای کارفرمایان وجود دارد، با انتخاب بیمه جامع زندگی با پرداخت یک حق بیمه علاوه بر بیمه عمر و تامین آتیه، پوشش های تکمیلی هزینه های پزشکی و حوادث و بیماریهای خاص شامل سکته و سرطان و.. هم پوشش داده میشود. جهت اطلاعات بیشتر از قسمت تماس با ما، با کارشناسان رسمی بیمه زندگی تماس بگیرید.