سلام‌‌ . بیمه عمر به چه درد کودک 12 ساله میخوره؟

متاسفانه کودکان ما مثل مواد غذایی قابلیت نگهداری در یخچال را ندارند و با هر شرایطی که برای آنها فراهم کنیم رشد کرده و در آینده انتظارات زیادی را از ما خواهند داشت. در حال حاضر میلیون ها نفر از کودکان سرزمین ما دارای بیمه عمر و تامین آتیه هستند. حوادث و شرایط مالی خانواده ها در آینده غیر قابل پیش بینی است کما اینکه مشاهده شده افرادی ثروتمند در اثر مشکلاتی به سرعت سرمایه خود را از دست داده اند. با داشتن این بیمه نامه علاوه بر استفاده از امتیاز وام بدون ضامن برای خود شما، فرزند 12 ساله شما در سن 22 یا 32 سالگی به اندوخته ای خواهد رسید که امروز و خیلی از مادران یا پدران مثل شما با داشتن سنی بیشتر از این عدد این سرمایه را ندارند.