سلام،من دفترچه ی تامین اجتماعی دارم ایا میتوانم در کنار ان بیمه ی عمر ثبت نام کنم؟

بله