حمایت بیمه‌ عمر در شرایط ناگوار زندگی چگونه است؟

در جامعه امروز، متأسفانه بیماری‌های ناگوار مثل سکته و سرطان بسیار شایع شده است و هزینه‌های بسیاری را افراد متحمل می‌شوند. انتخاب بیمه عمر و سرمایه گذاری برای شما به‌عنوان یک فرد میان‌سال می‌تواند انتخاب هوشمندانه‌ای باشد زیرا بیمه عمر به شما در تحمل هزینه‌های گزاف بیماری‌های پرهزینه سکته قلبی، سکته مغزی، جراحی قلب باز، انواع سرطان، پیوند اعضای اصلی تا 30% درصد سرمایه فوت کمک خواهد کرد.

علاوه بر این بیمه عمر هرگونه حوادثی را که ناشی از تصادف رانندگی و یا حوادث ناگوار در طی کار و… برای شما پیش بیاید تا سقف 200 میلیون تومان پوشش می‌دهد. البته پوشش بیمه حادثه به بیمه‌شدگان افراد بالای 12 سال تعلق می‌گیرد.

در صورتی که هر بیمه شده ای فوت کند سرمایه فوت آن شخص به بازماندگان تعلق میگیرد.