حداقل و حداکثر پرداخت ماهیانه حق بیمه عمر چقدر است ؟

حداقل پرداختي با ماهي30هزارتومان و حداكثر توانايي شما
در نظر داشته باشيد هر مقدار پرداختي پايين باشه خدمات و پوشش ها و بازنشستگي شما به همون اندازه پايينه
اگر سرپرست خانواده هستين پيشنهاد من براي شما كمتر از ١٠٠هزارتومان نيست .
نه اين كه پايينتر بد باشه نه! ولی به هر حال بیمه ای خوب هست که شروع بشه نه اینکه گرون باشه. مهم این هست که شروع کننده باشید در سال های بعدی میتوانید با افزایش حق بیمه از امتیازات بالاتر آن استفاده کنید.