بیمه گذار باید چه شرایطی داشته باشد و آیا فردی که بین 15 تا 18 سال دارد حق امضای بیمه خودش رو دارد یا نه

شرایط بیمه گذار در سوالات قبل پاسخ داده شده است. بله فرد بالای 15 سال حق امضا دارد