بیمه من یک ماه صادر شده و یک سال رو پرداخت کردم.میشه حق بیمه سال دیگه رو زودتر پرداخت کنم .بااین شرایط میشه الحاقی بزنم ،یا باید سر سال باشه.ایا جلوتر حق بیمه رو بدم امکانش هست یانه

بله امکان پرداخت وجود دارد لیکن امکان الحاقیه تا سر رسید وجود ندارد.