بیمه عمر و مکمل بازنشستگی چیست؟

این بیمه نامه مخصوص سازمانها ، ارگانها و بطور کلی شخصیتهای حقوقی طراحی شده تا سرمایه های انسانی زیر مجموعه خود را تحت پوشش این بیمه نامه قرار دهند و از این طریق آرامش و طیب خاطری حاصل گردد .تمرکز این بیمه نامه بیشتر بر روی ایجاد یک پس اندازی طلایی جهت تامین مقرری و مستمری پس از پایان بیمه نامه می باشد . در این بیمه نامه به غیر از پوشش فوت به هر علت ، در صورت تمایل بیمه شده پس از پایان قرارداد بیمه ، مستمری و مقرری طبق درخواست بیمه شده برقرار می گردد . همچنین در بیمه عمر مکمل امکان قرار دادن مبلغی به عنوان سپرده وجود دارد که می تواند با افزایش سود دهی بیمه نامه و اندوخته بیمه نامه  امکان دریافت مستمری بالاتر را برای بیمه شده فراهم کند. توجه کنید که با توجه به افزایش سالانه حقوق و مزایای بیمه شدگان این امکان وجود دارد تا حق بیمه‌ها نیز بنا به درخواست بیمه گذار تغییر داشته باشد و کارفرمایان بتوانند سنوات کارکنان خود را به عنوان سپرده و یا افزایش در حق بیمه به بیمه عمر مکمل بازنشستگی واریز کنند.