بیمه زنان خانه دار

با این سرمایه گذاری شما مي توانيد

  • آينده خود و خانواده خود را تأمين نمايد.
  • سرمايه گذاری مناسب و سود آور را انتخاب کنيد.
  • هزينه های تحصيلی فرزندان را تأمين کنيد.
  • ارزش اقتصادی پس‌انداز خود در مقابل آثار ناشی از تورم حفظ کنید.
  • هزینه های جهیزیه و ازدواج فرزندان را تامین کنید.

عاقلانه است که از همین امروز به فکر آینده خود باشیم نه اینکه منتظر بشینیم تا دیگران فکری به حال و آینده ما بکنند.

بطور مثال یک خانم خانه دار در سن ۲۵ سالگی با پس انداز روزانه ۱۰۰۰ تومان در سن ۵۵ سالگی دارای سرمایه ای معادل هفتصد و پنجاه میلیون تومان می باشد. هم چنین از پوشش های بیمه ای شرکت بیمه مانند پوشش بیماری های خاص، پوشش هزینه پزشکی حادثه، پوشش سرمایه فوت نیز برخوردار است.

بعد از گذشت یک سال از تاریخ شروع قرارداد نیز می توانند به میزان ۹۰% اندوخته خود را از شرکت بیمه وام دریافت کنند. حالا خودتان قضاوت کنید آیا خرید چنین بیمه نامه ای به نفع شما نیست؟؟