بیمه اتکایی چیست؟

شرکت بیمه اتکایی یا بیمه مجدد، شرکتی است که شرکت‌های بیمهٔ دیگر را که خود از ضررهای احتمالی مصون نیستند، بیمه می‌کند. و در حال حاضر تنها ۳ شرکت ظرفیت مجاز قبولی اتکایی دارند که یکی از آنها بیمه پاسارگاد می باشد و سایر شرکت‌های بیمه مجاز به قبول اتکایی نیستند.