بهترین ‌‌سرمایه‌گذاری برای کودکان

اساس بیمه عمر و آتیه فرزندان بر ‌‌سرمایه‌گذاری‌های کوچکی است که در دراز مدت مدت تبدیل به اندوخته‌ای بزرگ و چشمگیر برای تأمین  نیازهای آینده‌ی کودکان می‌شوند. والدین از زمان تولد کودکان می‌توانند آنها را با تعیین مبالغ بیمه‌‌‌ای منعطف بیمه کنند. حق‌بیمه این طرح را می‌توان با شرایط کاملا انعطاف‌پذیر  و به اَشکال ماهانه، چند ماه یک بار یا سالانه پرداخت نمود.

فقط کافی است بخشی از درآمد ماهیانه خود را که برای هزینه‌های پیش بینی نشده در نظر گرفته‌اید؛ برای این ‌‌سرمایه‌گذاری پر سود کنار بگذارید. تا این پس‌انداز به‌ظاهر اندک در مجموع تبدیل به سپرده‌‌‌ قابل‌توجهی شود که سود مشارکت تضمینی نیز به آن تعلق خواهد گرفت.