با سلام.اگه بیمه شده بچه باشد میتوان وام گرفت؟

بله در صورتی که شرایط وام احراز شده باشد به حساب بیمه گذار واریز میشود.