با سلام/ اگر در بیمه عمر آتش سوری منزل و دیگر اپشن ها تاثیری در مبلغ کل که در انتها نصیبم می‌شود تاثیر دارد یا فرقی ندارد؟

در صورتی که بیمه آتش سوزی با سپرده گذاری و به صورت هدیه به بیمه شده تعلق می گیرد هیچ تاثیری در مبلغ دریافتی نهائی ندارد. البته آیتم آتش سوزی اختیاری در بیمه نامه های زیر 15 سال دارای تاثیر بوده و تاثیر آن در بیمه نامه های بالای 15 سال بسیار ناچیز می باشد.