اهداف بیمه عمر و آتیه فرزندان

هدف اصلی و اساسی بیمه عمر و آتیه فرزندان بوجود آوردن و جمع آوری اندوخته‌ی مالی و سرمایه‌گذاری و کسب سود از این سرمایه‌گذاری می‌باشد. و در نهایت ایفای تعهدات شرکت بیمه‌گر در قبال استفاده کنندگان است.

طرح آتیه فرزندان می‌تواند از يک تا سی سال ادامه داشته و سرمايه قابل‌توجهی را بوجود آورد.

بیمه عمر و آتیه فرزندان برای تأمین هزینه‌های تهیه مسکن، تهيه جهيزيه‌‌‌، هزينه تحصيلات عالی، ازدواج و … برای آینده کودکان استفاده می‌شوند.