از چه زمانی قسط پرداختی زودتر از موعد جزو سوابق محسوب میشود؟ و آیا فایده ای دارد؟

کلیه پرداختی ها پس از تائید وصول در پنل کاربری بیمه شده قابل مشاهده خواهد بود. پرداخت زودتر از موعد منجر به افزایش سود  خواهد شد و راحتی و آسایش بیمه گذار را نیز در بر خواهد داشت.