اتباع در خارج از کشور چگونه حق بیمه خود را پرداخت کنند؟

کلیه بیمه شدگان اعم از ایرانی یا اتباع، میتوانند در هر نقطه از دنیا از طریق سایت بانک پاسارگاد حق بیمه خود را به صورت اینترنتی پرداخت نمایند.