آیا بیمه عمر برای فرزند 18 ساله که به سن قانونی رسیده، با رضایت خودش می‌تواند به نام پدرش تغییر داده شود؟

زمانی که پدر به عنوان بیمه گذار انتخاب شود سن بیمه شده اهمیتی نخواهد داشت و سن بیمه شده از یک تا 65 سالگی میتواند باشد و بیمه شده بالای 15 سال موظف به امضاء فرم پیشنهاد بیمه خواهند بود