شرکتهای بیمه تحت نظارت و ضمانت بیمه مرکزی برای ارائه محصولات بیمه ای نیاز به مشاورانی دارند که انواع بیمه نامه را به اقشار مختلف اجتماع معرفی کند. و با مشـاوره و پـیشنهاد بیمه نامـه مورد نظر به بالارفتن ضــریب امـنیت و آرامــش افــراد جـامــعه کمک کنند.
بیمه پاسارگاد به منظور گسترش عرضه خدمات بیمه ای خود در زمینه فروش حرفه ای بیمه های عمر و تامین آتیه پس از مصاحبه حضوری و موفقیت در دوره آموزشی مربوطه، تعداد محدودی از متقاضیان واجد شرایط را به همکاری دعوت می نماید.