چگونه بیمه عمرمناسب برای خودم و فرزندم تهیه کنم؟

صدور بیمه نامه عمر برای هر شخص با توجه به فاکتورهای ریسک و شرایط مالی و شرایط جسمانی هرکسی با دیگری فرق دارد( از جمله تناسب قد و وزن، بیماری ها) پس بیمه هرکسی با دیگری نیز فرق خواهد داشت. همیشه از مشاور بیمه ایی خود بخواهید که کاملا شرایط خرید، سود، بازخرید، وام، پوشش های بیمه ایی، موارد استثنا و دوره انتظار بیماری ها و حوادث را برایتان کامل توضیح دهند از طریق همین سایت میتوانید ثبت نام کرده و مشاوره رایگان داشته باشید.