روش های پرداخت اقساط بیمه عمر پاسارگاد چگونه است؟

اقساط  بیمه عمر و تامین آتیه پاسارگاد به روش های زیر قابل پرداخت می باشند :

پرداخت از سایت بانک پاسارگاد (ورود به سایت پرداخت)

پرداخت از دستگاه های خودپرداز(عابربانک) بانک های پاسارگاد ، توسعه تعاون، صادرات

پرداخت از طریق کد دستوری #720* (شما می توانید پس از شماره گیری #720* و انتخاب کلید 3 نسبت به پرداخت اقساط بیمه عمر خود اقدام نمایند. )

مراجعه حضوری به بانک های : تجارت ، کشاورزی ، پاسارگاد یا شعب بیمه پاسارگاد

پرداخت از تلفن بانک های پاسارگاد و صادرات

پرداخت از طریق برنامه آپ از قسمت پرداخت قبوض خدماتی