من همسر و دخترم را بیمه عمر و تامین آتیه کردم و هر دو مبلغ اقساط شان بطور مساوی است ولی مبلغ اندوخته دخترم بیشتر از همسرم است لطفا علت را بیان فرمایید

مبلغ اندوخته پس از کسر پوشش های تکمیلی لحاظ میگردد و کودکان زیر 12 سال چون پوشش های تکمیلی را ندارند ذخیره  اندوخته بیشتری خواهند داشت. فاکتورهای سن و شغل هم در ذخیره مبلغ اندوخته تاثیر خواهند داشت.