مادرم به علت خونريزي مغزي وسيع از ناحيه سمت راست بدن فلج شده چگونه مي توانم او را بيمه تکميلي کنم؟

شخص بيمار را بصورت انفرادي يا خانوادگي هيچ شركت بيمه اي تحت پوشش قرار نمي دهد و در بيمه نامه هاي گروهي سقف تعهدات آنچنان رقم بالايي نيست كه كفاف هزينه ها را بدهد لذا بهترين راه استفاده از مراكز طرف قرارداد دفترچه خدمات درماني خواهد بود.