سلام وقت بخیر اگر پدری از بدو تولد فرزند خانواده را ترک کرده باشد بدون داشتن قیم نامه و طی کردن مراحل قانونی مادر می‌تواند فرزند را بیمه کند؟

در این شرایط مادر می تواند از شورای حل اختلاف درخواست قیم نامه به علت غیبت طولانی پدر نماید در غیر این صورت امکان پذیر نمی باشد.